Café Athénée

18 november 2017 to 18 november 2017 20:00 - 2:00

Een gezellige samenkomst van leerlingen, oud-leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook oud-leerkrachten en sympathisanten pikken graag een beetje van de sfeer mee.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap