Café Athénée

29 juni 2022 to 29 juni 2022 19:00 - 23:00

Aansluitend aan het oudercontact opent ons Café Athénée na lange tijd terug zijn deuren. Iedereen is na het oudercontact welkom voor een gezellige babbel bij een drankje (er zullen ook mocktails zijn!) Ook oud-leerkrachten en sympathisanten die graag een beetje van de sfeer meepikken zijn welkom. Voor de ultieme zomerse stemming zal er ook een portie leuke muziek voorzien worden door DJ Geert.

Be there!

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap