Oudercontact

19 december 2019 to 19 december 2019 17:00 - 21:00

Na de eerste examenreeks nodigt de school de ouders uit op 19 december 2019 van 17u-21u om de resultaten van hun kind(eren) samen te bespreken. U dient een afspraak te maken via de module ‘Oudercontact’ op Smartschool of telefonisch bij een van onze secretariaatsmedewerkers om wachttijden op de avond zelf te vermijden.

Achteraf kan u genieten van en bijpraten bij een drankje aan de bar van Café Athénée.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap