Pedagogische studiedag

7 oktober 2022 to 7 oktober 2022 8:20 - 16:00

De leerlingen zijn extra blij vandaag, want hun weekend wordt verlengd. Alleen de leerkrachten komen naar school om zich bij te scholen.

Geniet van het verlengde weekend!

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap