Coronamaatregelen

De overheid nam maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (covid-19) verder af te remmen. Bij deze zijn alle lessen opgeschort tot en met 3/05/2020. De school blijft open voor zij die spullen moeten komen halen of voor zij waarvoor geen opvang voorzien kan worden thuis.

De school is fysiek en telefonisch bereikbaar op de volgende dagen en uren:
– ma-di-do-vrij: 9u-15u
– woe: 9u-15u

Wie niet op school moet zijn, wordt verwacht de maatregelen van de overheid op te volgen. We rekenen op ieders burgerzin om zo snel mogelijk het virus af te remmen, zodat de gezondheidszorg de vraag om hulp zo goed mogelijk kan beantwoorden.

Hebt u nog vragen? Op deze website vindt u alle informatie terug.

Gezonde groeten van het ganse team!

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap