Infoavond

Op deze avond kunt u samen met uw zoon of dochter kennismaken met onze school. We heten u warm welkom op dinsdag, 11 februari 2020 om 19u30. We geven u de nodige praktische en inhoudelijke informatie. Zo zal het gaan over organisatie van de school, uitstappen, GWP’s (Geïntegreerde Werk Periodes), OC’s (onderzoekscompetenties), projectwerking, onderwijsvernieuwing in de praktijk…

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap