Gedichtendag

Op donderdag 28 januari was het gedichtendag. Onze leerlingen hebben in de taallessen, maar ook in vele andere vakken, heel knappe creatieve opdrachten gemaakt. Ze leerden over de inspiratie van dichters, over de stadsdichters, maakten zelf gedichten of tekeningen geïnspireerd door poëzie. De poëzieweek staat dit jaar in het thema van “Jaren die druppelend verdwijnen”. Dit hebben wij naar onze leerlingen toe vertaald als “herinneringen”. Onze leerlingen kunnen ook nog steeds, het hele jaar door in feite, gedichten plaatsen op ons forum “Poëzie” op Smartschool.

Hier is een gedicht van Cindy Ansong uit het eerste jaar. Opgesteld tijdens de les Katholieke godsdienst, samen met Mevr Peeters.

Weet je nog?

De zon die onze tranen wegkuste,

de wind die onze gedachten deed wegblazen

 en wolken die koude velden

lieten rusten

Plots, jij die uit het niets verscheen

en ik die jou

geruisloos tegemoet kwam

we verstonden elkaar

zonder veel gepraat

nu is het enkel de herinnering

die je achterlaat

In de les Gedragswetenschappen werd er dan weer gewerkt rond gedichten die te maken hebben met communicatie, een thema dat op dit moment behandeld wordt tijdens de lessen. Zo maakten de leerlingen tekeningen bij een gedicht dat ze gekozen hadden, bvb. bij “Een brief” van Toon Tellegen en “Politeness” van A.A. Milne.

Een brief

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap