Posts tagged: examens

Veel succes met de examens!

We wensen jullie een succesvolle examenreeks toe. Jullie kunnen het!

Succes met de examens!

We wensen al onze leerlingen een knappe examenreeks toe. Jullie kunnen het!

Examens

We wensen onze leerlingen (en leerkrachten ;-)) veel succes met de examens!

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap