Amsterdam

Sfeerbeelden van de uitstap naar Amsterdam. De vijfdejaars gingen op zoek naar de Nachtwacht en het Melkmeisje.KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap