Steunkaarten

Kan je niet komen naar (één van) onze supertoffe KAD-evenementen, maar wil je onze school wel een financieel steuntje in de rug geven? Dan is hier de oplossing: de KAD-steunkaart! Prijs: 5 euro per kaart. De opbrengst gaat integraal naar onze zes GWP’s!

Kan je later toch komen naar onze evenementen? Super! De steunkaart doet immers ook dienst als drankenkaart!

Wil je één of meerdere kaarten bestellen? Schrijf dan het juiste bedrag over op ons rekeningnummer BE93 0682 3286 2267 met de vermelding “(AANTAL) STEUNKAART(EN) + NAAM + ADRES”. De kaarten komen dan per post je richting uit!

Alvast een dikke merci! 🙂

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap