1 minuut stilte

Ook wij hielden een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van geweld overal ter wereld.

Onze directeur herinnerde ons aan de waarden waar wij voor staan volgens ons pedagogisch project, hetgeen staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en de vorming van vrije mensen beoogt. “Samen leren samenleven”. Dat is wat we, zeker in onze school, proberen waar te maken. Ook verwees onze directeur naar het project van vorig schooljaar “Into the Future” waarin zeer sterk de vredeswens van onze leerlingen tot uiting kwam.

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap