Interne studiekeuzebeurs

Op 1 maart werd er in onze feestzaal een interne studiekeuzebeurs georganiseerd. Zowel de richtingen uit onze eigen school, zoals de wetenschappen, Latijn, moderne talen, humane wetenschappen en economie waren vertegenwoordigd, als een mooie selectie van andere scholen, die onze leerlingen uit het tweede en het vierde jaar misschien interessant zouden kunnen vinden.

In het tweede en het vierde jaar staan onze leerlingen namelijk voor belangrijke studiekeuzes. Ofwel gaan ze voort op onze school in een richting met het oog op hun verdere studies aan hogeschool of universiteit. Ofwel gaan ze een andere weg uit, en kiezen ze voor een BSO of TSO richting uit een van de scholen hier in de omgeving. Een goede studiekeuzebegeleiding is essentieel voor het welbevinden, slagen en verdere toekomst van een leerling.

Comments are closed.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap