Talent +

Tijdens hun volledige schoolloopbaan zullen onze leerlingen, onafhankelijk van de richting die ze kiezen, getraind worden in probleemoplossend denken en handelen en in het voeren van een wetenschappelijk onderzoek. Deze vaardigheden zijn immers uiterst belangrijk, niet enkel in hun verdere schoolloopbaan, maar ook in hun verdere leven tout court.

Dit competentiegericht – of anders gezegd: al doende en zelfstandig – leren en denken zal zowel tijdens de klassieke vakken (wiskunde, talen, wetenschappen, …) aan bod komen, alsook tijdens gerichte TALENT+-modules in de eerste graad. Daarnaast is er op elk moment oog voor differentiatie: beginners krijgen de tijd om de nodige vaardigheden te verwerven, zij die al wat verder staan hebben de kans om zich te perfectioneren.

Om de sterktes van onze leerlingen te ontdekken en te benutten, laten we ze een portfolio aanleggen van wat ze goed kunnen, veeleer dan de focus op het “niet kunnen” te leggen. Meer dan vroeger staat het samenwerken aan innovatieve en creatieve resultaten in de aandacht. We willen hen tot krakken in communicatie, techniek en ICT begeleiden, zowel in de traditionele vakken, als in de modules tijdens de keuze-uren. Over dit alles brengen we bij de ouders verslag uit in een duidelijk rapport, dat naast klassieke “punten” ook informeert over vaardigheden en attitudes. Op deze manier proberen wij als school te investeren in modern onderwijs waarin uw kind centraal staat.