Studierichtingen

Naargelang de schoolcarrière van onze leerlingen vordert, worden de keuzes naar studierichtingen toe uitgebreider.

EERSTE GRAAD

1ste jaar
klassieke talen — moderne talen en wetenschappen
2de jaar
klassieke talen — moderne talen en wetenschappen — STEM wetenschappen

De eerste graad werd recentelijk hervormd. Bekijk hier alle informatie over de clusters en de specifieke invulling van de keuze-uren d.m.v. modules.

TWEEDE GRAAD

3de jaar (modernisering secundair onderwijs vanaf schooljaar 2021-2022)
Latijn — natuurwetenschappen — economische wetenschappen
— humane wetenschappen — moderne talen.

In het 4de jaar  kunnen de leerlingen van de richtingen Latijn en economie kiezen voor ofwel meer wetenschappen, ofwel meer talen. De wiskunde in de richting met wetenschappen is diepgaander dan in de richting met talen. ICT-vaardigheden worden geïntegreerd in verschillende vakken.:

DERDE GRAAD

De lessentabellen van de 3° graad bevatten, naast de hoofdrichtingen, ook 1 of 2 keuzemodules. De leerlingen kiezen voor die uren een vak dat het meest bij hun interesse of toekomstperspectieven aansluit.

Bekijk hier het specifieke aanbod per jaar:

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar