Geschiedenis

Het Atheneum van Deurne is gebouwd in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.  De gemeente Deurne vraagt aan Van Steenbergen om op een onregelmatig, vijfhoekig perceel, een grote school te bouwen – een voor elke architect aantrekkelijke opdracht.  Het betrof een school voor 1000 leerlingen, met 31 klaslokalen.

Het project omvatte méér dan de normale schoolvoorzieningen.  Het voorzag ook in een woning voor de prefect en een andere voor de huisbewaarder, in 2 turnzalen, een toneel-feestzaal en een publieke stortbadinrichting.

Van Steenbergen kreeg de onvoorwaardelijke steun van niemand minder dan Henry Van de Velde, die destijds, in opdracht van de regering, als een soort rijksbouwmeester de plannen beoordeelde vanuit urbanistisch en esthetisch oogpunt.  De ontwerpen werden hem op 28 september 1936 voorgelegd.  Volgens een verslag van Van Steenbergen, was het oordeel van Van de Velde zeer lovend.  Hij betreurde alleen dat de opdrachtgever, de gemeente Deurne, maar een deel van het ontwerp wilde realiseren.  De volledige realisatie zou 8,6 miljoen frank gekost hebben.  Met weglating van een deel van het gebouw en het schrappen van bijna alle meubelontwerpen, kon de prijs tot 5 miljoen frank worden beperkt.  Dat verklaart waarom het oorspronkelijke plan afwijkt van het bestaande gebouw.

Van Steenbergen liet zich voor het Atheneum leiden door zowel de nieuwe pedagogische inzichten van zijn tijd als, vanzelfsprekend, door de overheidsrichtlijnen voor een betere accommodatie.