De eerste graad vernieuwd

De modernisering van het secundair onderwijs brengt een aantal veranderingen binnen de eerste graad met zich mee. De inhoud van vakken, bepaald door de eindtermen, is grondig aangepast. Vanaf nu is het uitgangspunt de competenties die de leerlingen nodig hebben om in de toekomst te functioneren als individuen, partners en professionals. De nadruk ligt niet louter op kennis, maar vooral op vaardigheden en attitudes.

De vakken van weleer worden vanaf nu in clusters aangeboden waarbinnen de competenties verworven moeten worden. Wij bieden de volgende clusters aan:

Taal & Cultuur STEAM Mens & Maatschappij
Sport & gezondheid Talent

Binnen de cluster ‘Talent’ is het de bedoeling dat leerlingen andere disciplines ontdekken met het oog op een positieve, weloverwogen studiekeuze na de eerste graad. Wij vullen de vier keuze-uren in met jaarlijks vier modules van twee lesuren per week. De leerlingen kiezen er twee uit de eerste helft en twee andere de laatste helft van het schooljaar. De modules zijn thema’s uit de studiedomeinen van de tweede en de derde graad in en buiten het aso. Een module duurt ongeveer 12 weken. Wie dat wenst, kan twee modules gedurende het ganse schooljaar vervangen door de optie Latijn.

Hier meer uitleg over de modules.