Schoolreglement

De visie van de school wordt mede duidelijk uit de afspraken die we samen maken.

Bekijk hier ons schoolreglement, dat kenmerkend is voor de schoolcultuur waar we samen aan werken.

Addendum schoolreglement 23-24

Addendum schoolreglement GO! Koninklijk atheneum Deurne 2023-2024

Ondersteuning sociaal beleid
Het GO! Koninklijk atheneum Deurne tekent in op het Sociaal Fonds voor het schooljaar 2023-
2024. Dit is een ondersteuning voor scholen om tussen te komen in de kostprijs van klasactiviteiten en andere schoolkosten voor gezinnen die die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekeningen. Deze tussenkomst wordt door de directie verleend als korting op de
schoolfactuur voor de rechthebbende leerlingen.

Het secundair onderwijs mag de ondersteuning gebruiken voor tegemoetkoming in de kosten die via de schoolrekening worden aangerekend voor:
• klasactiviteiten inclusief vervoer tijdens de schooluren ter ondersteuning van de leerloopbaan
in functie van het behalen van de eindtermen;
• didactisch materiaal;
• meerdaagse uitstappen;
• materialen voor studies, die nodig zijn voor het behalen van de eindtermen en opgenomen zijn in de bijdrageregeling voor materialen en activiteiten voor ouders zoals opgesteld door de school.

Het volledige reglement van het Sociaal Fonds kan u nalezen op
www.klasopstap.be/sociaalfonds