Oudervereniging

In onze oudervereniging zitten ouders van leerlingenvan het Atheneum Deurne die zich vrijwillig inzetten voor een goede schoolwerking. Enkele keren per jaar komen we samen om activiteiten te organiseren die het contact tussen ouders en school bevorderen. Onze geëngageerde directeur is hierbij altijd aanwezig omdat het belangrijk is te weten of ouders al dan niet tevreden zijn. Dus als u een vraag heeft, een voorstel wil doen, een idee wil uitwerken of u zich ergens zorgen over maakt kan u ons mailen of rechtstreeks aanspreken tijdens de contactavonden. Daar kan u ons herkennen aan onze badge en horen we graag uw mening over de school. Laat het ons weten, daar zijn we voor.
 
Elk schooljaar zamelen we geld in via leuke activiteiten. In het verleden waren dat fiets- en wandeltochten. We hebben ook een leuke rommelmarkt georganiseerd. Omwille van het succes doen we dit volgend schooljaar opnieuw en wel op zondag 1 mei.
Wat doen we met de opbrengsten? We hebben bijvoorbeeld de pingpongtafels en de sjotterkast voor de polyvalente ruimte aangekocht.
 
Daarnaast nemen we regelmatig deel aan thema-avonden van GO!-OudersVoor de nieuwsbrieven van GO!Ouders kan u zich hier inschrijven. Zo blijven we op de hoogte wat er ook bij andere ouders en scholen leeft en krijgen we nog goede tips ook.
 
Tot slot blijven we op zoek naar ouders die zich voor de school willen inzetten. Het is zeker niet de bedoeling u te overladen met vergaderingen of taken, wel lijkt het ons prettig om met andere ouders te kunnen praten en de school op een andere manier te leren kennen. Tijdens de eerste infoavond in september zullen we ons voorstellen. De eerste vergadering zal via Smartschool en via de website van de school worden aangekondigd. Iedereen is dus van harte welkom op onze vergaderingen.
Hoe ons te bereiken?
Telefoon: +32 485 60 82 24 (Erik Indekeu)