Competentiegericht werken tweede en derde graad

In de tweede graad gaan we op de ingeslagen weg verder en krijgen de leerlingen binnen modules zoals Frenglish / Franglais (samenwerking tussen het vak Engels en Frans) en onderzoeksvaardigheden kleine opdrachten voorgeschoteld die ze op zelfstandige basis (uiteraard met ondersteuning van de leerkracht) tot een goed einde moeten zien te brengen. Hoe stel ik goede onderzoeksvragen op? Hoe ga ik op zoek naar de juiste informatie? Hoe verwerk ik de gegevens van mijn enquĂȘte? Allemaal zaken die aan bod komen.

In het vijfde jaar is het dan aan de leerlingen zelf. Gedurende de lessen zullen ze regelmatig een competentiegerichte opdracht in groep moeten uitvoeren tijdens de les, maar zullen ze ook gedurende twee vaste projectperiodes een mini-onderzoekje moeten doorlopen. Dit alles om uiteindelijk goed voorbereid te zijn voor de onderzoekscompetenties in het zesde jaar. In hun afstudeerjaar zullen ze immers van september tot maart in groep allerlei methoden en technieken uitpluizen i.v.m. het onderwerp van hun keuze om dan uiteindelijk op het einde van de rit hun onderzoeksresultaten als volleerde vorsers te presenteren aan hun medeleerlingen, ouders en een jury van leerkrachten.