Infoavond

15 september 2016 to 15 september 2016 19:30 - 22:30
Op deze ontmoeting maken de ouders kennis met ons leerkrachtenteam. Ze komen alles te weten over huiswerk begeleiding, bijlessen, rapporten, klassenraden enzovoort.
Dit jaar richten we ook voor het tweede jaar een ouderavond in. Het tweede jaar is een erg belangrijk jaar voor wat de studiekeuze betreft. Volgend jaar moeten leerlingen immers een richting kiezen in de tweede graad. Ook nemen de leerlingen van het tweede jaar voor het eerst deel aan een meerdaags verblijf met onze school.
Naast het eerste en het tweede jaar worden vanaf dit schooljaar ook de ouders van de hogere jaren uitgenodigd. Ieder jaar is een belangrijke stap in de ontwikkeling van zoon of dochter. We vinden het belangrijk dat ouders goed weten wat onze aanpak is voor elk leerjaar en waarop ze zelf kunnen letten bij de begeleiding van de jongere.
Ook krijgen ze informatie over de GWP projectweek waar uw oon of dochter aan zal deelnemen.