Welkomdag lagere scholen

8 februari 2023 to 8 februari 2023 08:20 - 12:45

Vandaag verwelkomen we om en bij de vierhonderd leerlingen van lagere scholen uit de buurt. Ze volgen microlesjes op maat van een leerling uit het eerste jaar, worden rondgeleid op school en kunnen al hun vragen bij ons kwijt over een eventuele inschrijving op onze school na het zesde leerjaar.

Spannend!