Visie

Het Atheneum Deurne bestaat al 80 jaar. De geschiedenis van de school en het monumentale gebouw ademen een sterke traditie uit. Ons leerkrachtenteam zorgt voor kwaliteit in een maatschappij die nooit stilstaat. Daarom zijn we dit schooljaar gestart met een vernieuwde didactiek in de eerste graad. Projectwerking staat centraal. Om de sterktes van onze starters te ontdekken en te benutten, laten we ze een portfolio aanleggen van wat ze goed kunnen, veeleer dan de focus op het “niet kunnen” te leggen. Naast de traditionele vakken zoals Nederlands, wiskunde, geschiedenis en Latijn, willen we hen tot krakken in communicatie, techniek en ICT begeleiden. Hierover brengen we bij de ouders verslag uit in een duidelijk rapport, dat naast klassieke “punten” ook informeert over vaardigheden en attitudes. De dialoog tussen de ouders en de school is dan ook de basis van de open schoolsfeer waar ons monument al 80 jaar voor staat.

Ons enthousiaste schoolteam wil onze jongeren vormen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen met een brede belangstelling. Vanaf het eerste tot het laatste jaar begeleiden we onze leerlingen op hun weg naar zelfstandigheid. Dat doen we met kennisoverdracht op niveau en met veel aandacht voor individuele begeleiding. We doen dat ook met tal van activiteiten in en buiten de school.  Met cultuur, sport, geïntegreerde projecten en leerrijke uitstappen tijdens en buiten de lesuren houden we de balans tussen studie en persoonlijkheidsvorming in evenwicht.

Dit alles speelt zich af in een schoolgebouw, ontworpen door één van de beste Belgische architecten. Het beschermde gebouw straalt ruimte en licht uit en inspireert door haar originele vormgeving. Het wordt met de huidige renovatie aangepast aan de noden van een school van de 21e eeuw. Onze school ligt vlakbij het Rivierenhof en is gemakkelijk en veilig bereikbaar met tram, bus en fiets.

Lees meer over Talent + in de eerste graad.

Competentiegericht werken in de tweede en derde graad.

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap