Café Athénée after work

17 oktober 2019 to 17 oktober 2019 16:45 - 21:00

Gezellige drink in onze lerarenkamer voor leerkrachten, oud-leerkrachten en oud-leerlingen. Welkom!

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap