Studierichtingen

Naargelang de schoolcarrière van onze leerlingen vordert, worden de keuzes naar studierichtingen toe uitgebreider.

De structuur van de graden:

aanbod per graad

Bekijk hier het specifieke aanbod per jaar:

1ste jaar

2de jaar

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE - Frank Craeybeckxlaan 22 - 2100 Deurne - 03 328 18 40 Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap